วิดีโอ

MR Boogieblack

2017.05.13

ชื่องาน 
Parody Art Museum Street Art Festival
เรื่อง 
Open Show Parody Art Museum เชิญ ดาราเกาหลี Team Poppin Hyun Joon & ZARIMSTREET และ Graffiti Art Live Show
เรียน ท่านผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. ความมุ่งหมาย Event & Artist live Performance
2. ระยะเวลา ตั ้งแต่ เดือน เมษายน 2560 ถึง เดือน พฤษภาคม 2560
3. ระยะเวลา Event Show วันที่ 28เมษายน 2560ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
#parody #pattaya #art #parodyart #parodyartmuseum #pattayamuseum #museumthailand #parodydiary
#พาโรดี้ #พัทยา #พาโรดีอาร์ทมิวเซียม #ล้อเลียน #เที่ยวพัทยา #พิพิธภัณฑ์ #ท่องเที่ยว #video #open #thankyou #funny #popinhyunjoon #hiphop #ZARIMSTREET #이종배 #나관범 #팝핀현준
Prev MR.POPINHYUNJOON
Next MR.STAZ
To Top